×
სამზარეულოს ტექნიკა
სამომხმარებლო ტექნიკა
კომპიუტერული ტექნიკა
სარემონტო ხელსაწყოები
სილამაზე და თავის მოვლა
ბავშვებისთვის
სეზონური
 • lidershop

  წესები და პირობები

  დაბრუნება & გაცვლა
  ნივთის გამოყენების, დაბრუნების და გაცვლის პირობები:

  შეძენილი ნივთის გამოყენების ზოგადი წესები:

  Ø  ნივთის შეძენამდე, მნიშვნელოვანია ყველა ტექნიკურ მახასიათებლთან გაცნობა, რათა სწორად დადგინდეს ნივთის შესაბამისობა შენს წინაშე არსებული საჭიროებებთან;

  Ø  შეძენილი ნივთის გამოყენება აუცილებლად უნდა მოხდეს ინსტრუქციის მიხედვით;

  ინსტრუქციის ნახვა შესაძლებელია:

  Ø  ნივთის ყუთში თანმხლებ დოკუმენტაციაზე;

  Ø  საქართველოში რეგისტრირებულ ნომერზე დაკავშირებით, ან ონლაინ ჩატში, შესაბამისი კვალიფიკაციის ექსპერტებთან გასაუბრებით.

  კატეგორიულად აკრძალულია:

  Ø  ნივთების არადანიშნულებისამებრ გამოყენება;

  Ø  ელექტრონული მოწყობილებების სხვა მოწყობილობის დამტენით, ან სადენით ელექტრო წრედში შეერთება;

  Ø  ელექტრონული მოწყობილებების სხვა მოწყობილობის დამტენით, ან სადენით ელექტრო წრედში შეერთება;

  Ø  ცვლადი დენის რისკის შემთხვევაში, აუცილებელია ელექტროენერგიის უწყვეტი კვების წყაროს (სტაბილიზატორის) გამოყენება;

  ნივთის დაბრუნების შეცვლის პირობები:

  ზოგადი ინსტუქცია:

  Ø  ტექნიკური წუნის ან/და დადგენილი ვიზუალური დეფექტის გამო, ნივთის დაბრუნება ხდება მისი შეძენიდან 7 კალენდარული დღის განმავლობაში